*

LauriHeimonen

Ilmastotiede politiikan pakko-otteessa?YK:n, EU:n ja Suomenkin poliitikot uskovat, että viimeaikainen ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasuna toimivan hiilidioksidin pitoisuuden noususta ilmakehässä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun taas uskotaan aiheutuneen ihmisperäisten, lähinnä fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Tämä käsistys perustuu ilmastomallilaskelmiin, joille todellisuudesta ei kuitenkaan asianmukaista näyttöä ole olemassa. Perusteena pidetään lähinnä poliittista konsensusta.


 

Kuka hyvänsä ennakkoluuloton, asiaan paneutuva voi kyllä helposti ymmärtää, 1) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun uskottu vaikutus ilmaston lämpenemiseen ei ole todellisuudesta tehtävin havainnoin todettavissa, 2) että ihmisperäisten, fossiilisten polttoaineiden päästöistä syntyneen hiilidioksidin osuus ilmakehän viimeaikaisessa hiilidioksidipitoisuuden nousussa on ollut korkeintaan vain noin 4%, ja 3) että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden todettavissa oleva nousu seuraa ilmaston lämpenemistä eikä päinvastoin. Uhkaaviksi koetut ilmastonmuutokset ja sään ääri-ilmiöt ovat olleet luonnollisia. Ihminen ei ole ainakaan toistaiseksi voinut luonnollisiin ilmastonmuutoksiin vaikuttaa; niiden kanssa pärjätään, kun niihin opitaan riittävästi varautumaan ja tarpeen mukaisesti sopeutumaan.


 

Pidän arvossa amerikkalaisen professorin Judith Curry näkemystä, jonka mukaan myös ilmasto- ja energiaongelmat saavat ratkaisunsa yksilöiden kekseliäisyydestä eikä ylempien yhteisöjen määräävistä näkemyksistä tai UK:n julistuksista; http://judithcurry.com/2016/12/12/shifting-sands-of-the-climate-debate :


 

”I expect that climate and energy policy will be a winner in the Trump administration relative to the Obama administration. Any solutions will come from innovations in the private sector and state and local governments — not from federal decrees or U.N. Proclamations.”


 

Ymmärrän tuon Judith Curry'n näkemyksen niin, että tutkijoiden ja poliitikkojen päättäjinä tulee oppia itsekin ymmärtämään tarvittavat totuudet ilmastosta ja energiapolitiikasta, eikä vain uskoa siihen, mitä institutionaaliset elimet julistavat. Kun katsoo, miten Pariisinkin sopimus on syntynyt, myös Suomi ja EU näyttävät olevan uskonvaraisesti täysin sitoutuneena siihen, mitä YK:nkin taholta uskon hallitsemana julistetaan.


 

YK:n poliitikkojen perustaman, hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC tehtäväksi on yksipuolisesti annettu ihmisperäiseksi uskotun ilmaston lämpenemisen tieteellisen taustan selvittäminen. Kun asiasta ei todellisuudesta ollut näyttöä löydettävissä, on turvauduttu ilmastomallitutkimuksiin. Niissä varsinaisena ongelmana on näyttänyt olevan asianmukaisten muuttujien löytäminen. Kehäpäätelmin on sitten haettu sellaiset muuttujat, jotka ilmastomallilaskelmien aloitusajankohtana tuottaisivat tavoitteena olevan tuloksen. Pääasiallisena tavoitteena on ollut näillä laskelmilla osoittaa se, että fossiilisista polttoaineista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt hallitsisivat viimeaikaista ilmaston lämpenemistä. Näille kehäpäätelmin saaduille muuttujille ei kuitenkaan ole olemassa todellisuudesta havaintoihin perustuvaa näyttöä. Niihin perustuvilla ilmastomalleilla ei myöskään ole pystytty ennustamaan tulevia ilmaston lämpötiloja eikä määrittelemään menneitä ilmaston lämpötiloja. Niinpä IPCC'n omaksumilla ilmastomalleillakaan ei ole asianmukaista tieteellistä näyttöä tälle ihmisperäiseksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle pystytty osoittamaan. Tämä todettiin jo myös Rion konferenssissa 1992. Siitä huolimatta, varovaisuusperiaatteen mukaisesti, uskotun riskin pienentämiseksi katsottiin tarpeelliseksi ryhtyä 'kustannustehokkaasti' leikkaamaan ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Tästä ensin seurasi Kioto-protokollan mukaiset hiilidioksidin päästöleikkaukset, joista kokemusten mukaan, 'kustannustehokkuuden' sijasta, seurasi vain menetyksiä. Pariisin sopimus on tälle vain jatko, mille siis ei liioin ole olemassa mitään tieteellisiä perusteita.


 

Judith Curry toteaa edelleen; https://judithcurry.com/2016/12/21/the-tragedy-of-the-horizon : 'A transition away from fossil fuels by the end of the 21st century is not unlikely, independently of a climate change driver. The key issue is whether and how fast climate change should drive the transition away from fossil fuels.


 

Tulkitsen tämän Judith Curry'n toteamuksen niin, että joka tapauksessa jossakin vaiheessa on pakko luopua fossiilisista polttoaineista. YK:n poliitikot epätieteellisesti väittävät, että ilmaston lämpenemisriskin pienentämiseksi sen on tapahduttava mahdollisimman pian ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä 'kustannustehokkaasti' leikkaamalla. Eija-Riitta Korhola taas toteaa, että esim. Kioto-protokollan mukaisilla päästöleikkauksilla on syntynyt vain menetyksiä. Hän pitää energian tuotannossa parhaana keinona fossiilisten polttoaineiden korvaamista päästöttömillä tai vähemmän päästöjä tuottavilla menetelmillä sitä mukaa kuin energian saatavuuteen ja sen kilpailukykyyn liittyvät tekijät sitä edellyttävät. Tämä antaa myös paremmat edellytykset vaihtoehtoisten, kilpailukykyisten energiantuotantomenetelmien kehittämiselle. Eija-Riitta Korholan näkemys johtaa arvoon arvaamattomaan, kun opitaan vielä ymmärtämään, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei ilmaston lämpenemiseen ole mitään olennaista, todettavissa olevaa vaikutusta lämpenemisen torjunnassa.


 

Poliitikot ovat hukassa, kun niitä johdetaan harhaan ilman näyttöä olevilla, tieteellisinä pidetyillä väitteillä. Olen ymmärtänyt, että usein näillä väitteillä on puhtaasti ideologinen tausta. Ne näyttävät myös osin johtuvan tarvittavan, monitieteellisen näkemyksen puutteesta. Ennakkoluulottomuus on kuitenkin sellainen avainasia, joka voi johtaa toimivaan tulokseen, kun asia ymmärrettävänä kohdalle osuu. Olen miettinyt, mikä voisi olla sellainen asia ilmasto-ongelmassa, mikä kohdalle osuessaan saisi maallikonkin helposti ymmärtämään totuuden.


 

Jokainen poliitikko ymmärtää, että järvessä vedenpinta nousee, kun järveen valuma-alueelta tulee enemmän vettä kuin järvestä yhteensä poistuu. Vertauskuvallisesti tämän kanssa tosiasia on, että kun ilmakehään tulee yhteensä enemmän hiilidioksidia, kuin mitä ilmakehästä hiilidioksidia yhteensä poistuu, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Samalla tavalla kuin valuma-alueelta pienestä ojasta järveen tuleva vesi ei juurikaan koko valuma-alueelta tulevan veden aiheuttamaan veden pinnan nousuun vaikuta, samalla tavalla fossiilisista polttoaineista peräisin oleva hiilidioksidin viimeaikainen vain noin 4%:n osuus hiilidioksidin kokonaispäästöissä ei merkittävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun vaikuta. Tämä siis osoittaa, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei liioin ole merkittävää vaikutusta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsevat luonnolliset tekijät; https://judithcurry.com/2011/08/04/carbon-cycle-questions/#comment-198992 .


 

Kun ilmastonmuutosuhasta puhutaan, en koe sitä sillä tavalla kuin maailman laajuisesti sen nykyiset poliittiset päättäjät kokevat. Varsinaisena uhkana näen Pariisin sopimukseen liittyvät toimenpiteet, joilla turhaan ihmisperäisiä hiilidiksidipäästöjä leikkaamalla yritetään torjua uhkia, joita en ymmärrä olevan olemassakaan. Niistä oman käsitykseni mukaan seuraa vain sellaisia menetyksiä, joita käsittääkseni kukaan poliitikoista ei olisi valmis vastuulleen ottamaan, kun asian totuudellisesti käsittäisi. Varsinaisena ratkaisuna tähän näen jo edellä esittämäni Eija-Riitta Korholan esittämän menettelyn. Sen mukaan hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen sijasta fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa pyritään korvaamaan muilla energiantuotantomenetelmillä sitä mukaa kun fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian saanti ja kilpailukyky sitä edellyttävät.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Kasvihuoneilmiiö on ikivanhaa perusfysiikkaa.

Judith Curry:

https://www.skepticalscience.com/translation.php?l...

Tämä on höpöä:

"Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden viimeaikaisen nousun taas uskotaan aiheutuneen ihmisperäisten, lähinnä fossiilisista polttoaineista peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen kasvusta. Tämä käsistys perustuu ilmastomallilaskelmiin, joille todellisuudesta ei kuitenkaan asianmukaista näyttöä ole olemass"

Mainos

Netin kootut tarjoukset ja alennukset